top of page

GROEPSTRAINING

Sociale interactie is een van de leerzaamste, maar ook lastigste onderdelen tijdens de ontwikkeling. Hoe geef je bijvoorbeeld je grenzen aan? Hoe voelt het als anderen jou niet begrijpen of als je gepest wordt? Het werken in groepen draagt bij aan de individuele hulpvragen van de kinderen. Alle vaardigheden oefenen we in het samenspel met andere kinderen, zodat er een lange termijneffect wordt gecreëerd en een kind het op zijn manier eigen kan maken.

Tijdens de groepstraining wordt er op een gezonde manier bewogen zonder prestatiedruk. De kinderoefentherapeut kijkt naar de manier waarop het kind zijn lichaam gebruikt, corrigeert en geeft gerichte adviezen. 

Het oefenen in groepsverband kan een vervolgstap zijn na het individuele traject. Het kind kan het geleerde dan oefenen in de praktijk met andere kinderen. 

Tijdens het traject worden er verschillende thuisopdrachten meegegeven aan het kind en ouder / verzorger. Hiermee proberen we de transfer naar thuis en school te maken. Zo kan het kind de handvatten steeds meer eigen maken en worden ouder(s) / verzorger(s) meegenomen in het leerproces. 

​​

Wij werken nauw samen met leerkrachten, intern begeleiders en professionals die bij het kind of de jongere betrokken zijn.

​​

Het aantal sessies en duur van het traject is bij iedereen verschillend en afhankelijk van de hulpvraag.

kinderen lopen
Groepstraining: Over therapie
bottom of page