top of page
Familie in het park

TARIEVEN & VERGOEDINGEN

Vergoeding verzekering

Onze begeleidingen omvatten kinderoefentherapie (KOT) en psychomotorische therapie (PMT). 

Tarieven & vergoedingen: Over mij

KINDEROEFENTHERAPIE

Vergoedingen (kinder)oefentherapie onder de 18 jaar

Bij een chronische indicatie (Lijst van Borst):
De therapie worden vanuit de basisverzekering vergoed.

Bij een niet chronische indicatie:
De eerste 18 behandelingen van de therapie worden vanuit het basispakket vergoed. Mochten er echter meer behandelingen nodig zijn dan worden deze deels vergoed vanuit een eventuele aanvullende  verzekering. Het is afhankelijk van uw polis en uw zorgverzekeraar hoeveel behandelingen vergoed worden.

Vergoedingen Oefentherapie 2022
Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent en de behandelingen niet vanuit de basisverzekering vergoed worden zult u de behandeling na afloop zelf bij uw therapeut moeten betalen. Hiervoor gelden de onderstaande tarieven.
De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst voor oefentherapie Cesar en kinderoefentherapie voor het jaar 2022 afgesloten.

Vergoedingen oefentherapie 2022

Eigen verantwoording
Om er zeker van te zijn hoeveel behandelingen u vergoed krijgt is het aan te raden, voordat u naar de oefentherapeut voor uw eerste consult komt, dit in uw ziektekostenpolis op te zoeken. Op uw eigen polisvoorwaarden van uw zorgverzekering kunt u nakijken hoeveel behandelingen voor (kinder)oefentherapie er vergoed worden in het jaar 2021. U kunt ook uw zorgverzekering hierover bellen voor informatie. U bent zelf verantwoordelijk om goed aan uw therapeut door te geven hoeveel aantal behandelingen uw zorgverzekering aan u vergoed. Bij behandelingen die niet 24 uur van te voren afgezegd zijn, wordt 75 % van het behandeltarief in rekening gebracht. Deze kosten moeten door uzelf betaald worden en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Tarieven & vergoedingen: Tekst

PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE

Psychomotorische therapie (PMT) valt onder alternatieve psychologische zorg of onder alternatieve geneeswijzen. Behandelingen bij een psychomotorisch therapeut worden niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar kan (gedeeltelijk) komen uit de aanvullende verzekering

Zorgverzekering

In Nederland zijn de kinderen tot hun 18e levensjaar automatisch ‘meeverzekerd’ met één van de ouders. Het ligt daarom voor de hand om het kind bij te schrijven bij de ouder die het best aanvullend verzekerd is, want dan kan het kind ook van deze vergoedingen gebruik maken. Als het aanvullende pakket vergoedingen biedt voor alternatieve geneeswijzen, dan heeft het kind recht meestal (maar niet altijd) recht op vergoeding van psychomotorische therapie.

Psychomotorische therapie (PMT) wordt door een aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Op www.zorgwijzer.nl vindt u een overzicht. Neem zeker ook contact op met uw zorgverzekeraar over de mogelijke vergoedingen. Vermeld hierbij dat de therapeut is aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

Gemeente

Het is het mogelijk om de therapie (gedeeltelijk) door de gemeente te laten vergoeden. Je kunt het kind op de volgende manier voor Ambulante Jeugdhulp aanmelden:​

Het is mogelijk om voor een begeleidingstraject binnen MOON therapie PGB aan te vragen. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.Een kind met een ‘rugzakje’ kan in sommige gevallen ook in aanmerking komen voor een gedeeltelijke of volledige vergoeding vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Daarnaast kan er ook een aanvraag worden gedaan op de wet bijzondere bijstand via de gemeentelijke sociale dienst. Let op: dit kan alleen als de ouders een laag verzamelinkomen hebben. 

Tot slot zijn er ook sommige sociale fondsen (vanuit werkgevers) die een bijdrage aan de vergoeding kunnen geven.

Tarieven & vergoedingen: Tekst
marmeren

Kinderoefentherapie is direct toegankelijke zorg. Dat betekent dat je in veel gevallen zonder verwijzing bij ons terecht kunt. Wanneer een kind de begeleiding krijgt op zijn of haar eigen school, dan kan dat op verwijzing van de huisarts.

Voor psychomotorische therapie is geen verwijzing van de huisarts nodig. 

Verwijzing huisarts

Het kan gebeuren dat je verhinderd bent voor een geplande afspraak, dit moet 24 uur van te voren doorgegeven worden. Indien een afspraak niet 24 uur van te voren wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt om 50% van de kosten in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Niet nagekomen afspraken

Elke specialisme heeft zijn eigen tarieven voor de geboden hulp en eigen mogelijkheden voor (gedeeltelijke) vergoedingen via de Jeugdwet en/of verzekering. Je ontvangt maandelijkse een digitale factuur.

Betalingswijzen

Tarieven & vergoedingen: Recensies

OVERZICHT TARIEVEN

september 2022

PlatformKinderoefentherapie2017Nr153.jpg
Tarieven & vergoedingen: Afbeelding
bottom of page