top of page

PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE

Ieder kind is uniek en verdient het om in zijn kracht gezet te worden! 
Wij zorgen ervoor dat het kind vanuit zijn/haar kwaliteiten kan ontwikkelen. 


Begeleiden met Movimento

High fives

SAMEN TERUG IN BALANS

Vanuit onze praktijk voor psychomotorische therapie (PMT) helpen wij kinderen met sociaal-emotionele klachten. Het doel? Klachten verminderen of zelfs helemaal wegnemen middels beweging! 


Soms is het moeilijk om in woorden uit te drukken wat je denkt of voelt. Wij helpen kinderen om bewust te worden van hun emoties, gedrag en lichaamssignalen. Niet door te praten, maar door letterlijk in beweging te komen met sport, spel en lichamelijke oefeningen. Hierdoor leren ze denk- en gedragspatronen herkennen en veranderen, zodat ze anders met probleemsituaties om leren gaan.

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Samen met het kind gaat de therapeut 1-op-1 aan de slag in 

de speelzaal, gymzaal of thuis. Middels spel en beweging wordt er 

gewerkt aan de hulpvraag. Zo kan het kind nieuwe, positieve ervaringen opdoen en kan het leren omgaan met negatieve gebeurtenissen of gevoelens op de juiste manier verwerken.

Tijdens het traject worden er verschillende thuisopdrachten meegegeven aan het kind en ouder / verzorger. Hiermee proberen we de transfer naar thuis en school te maken. Zo kan het kind de handvatten steeds meer eigen maken en worden ouder(s) / verzorger(s) meegenomen in het leerproces. 

Om het nieuwe gedrag aan te leren is het belangrijk dat het kind op alle plaatsen kan oefenen met de vaardigheden. Wij werken daarom nauw samen met leerkrachten, intern begeleiders en professionals die bij het kind of de jongere betrokken zijn.

Het aantal sessies en duur van het traject is bij iedereen verschillend en afhankelijk van de hulpvraag. 

Kid met basketbal
Ouder en kind

OUDER - KIND BEGELEIDING

Het kan zijn dat er binnen het gezin diverse zorgen en klachten spelen. Bijvoorbeeld: gespannenheid, onrust, onzekerheid of lichamelijke klachten als vermoeidheid. Zo kan het zijn dat het niet fijn loopt binnen het gezin. Verschillende factoren kunnen hiermee te maken. Het kan zijn dat er tussen vader en dochter spanningen zijn, waardoor de rest van het gezin op zijn tenen loopt. Of dat het kind last heeft van woede-uitbarstingen en je als ouders niet weet hoe je hiermee om moet gaan. Het kan dan heel helpend zijn als de pmt’er meekijkt waar je als gezin in vastloopt. 

Samen met ouders en kind(eren) zoeken we naar de aanpak van problemen die bij het gezin en de ontwikkeling van de kinderen past. Zo willen we ervoor zorgen om samen weer in verbinding te komen. Dit kan door begeleidingen in te plannen met ouder-kind of meerdere gezinsleden. Met hulp van de therapeut kunnen zowel de ouder(s) als kind(eren) in veilige omgeving oefenen. Er wordt gekeken naar de reactie en interactie. Succes ervaringen uit de beweegruimte kunnen door ouder(s) en kind(eren) thuis worden toegepast. Soms kan een kleine verandering (bijv. houding en aanpak) al tot het gewenste resultaat leiden!

Psychomotorische therapie: Informatie
bottom of page