top of page

KINDEROEFENTHERAPIE

PlatformKinderoefentherapie2017Nr426.jpg

KINDEROEFENTHERAPIE

Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren. Bij jonge kinderen is dit bijvoorbeeld niet komen tot omrollen, kruipen en lopen. Bij basisschoolkinderen is dit bijvoorbeeld onvoldoende meekomen met buiten spelen, de gymles of zwemles. Ook kunnen er problemen zijn met specifieke vaardigheden, zoals schrijven, knutselen of aan- en uitkleden.


Het doel van de behandeling is het aanleren van motorische activiteiten zodat het kind mee kan doen met leeftijdsgenootjes, dit gebeurd spelenderwijs om ook het plezier in bewegen te vergroten. Ouders krijgen daarnaast speladviezen voor thuis.

Slaap van de baby

SLAAPOEFENTHERAPIE

Slaapoefentherapie is een specialisatie binnen de Oefentherapie Cesar en Mensendieck. De oefentherapeut helpt door middel van bewustwording en gedragsverandering, de slaapproblemen worden behandeld als onderdeel van uw algemeen dagelijks functioneren en andere klachten die overdag een rol spelen.


De slaaptherapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en heeft een praktische, goed toepasbare aanpak.

Ook is de slaapoefentherapie voor kinderen geschikt. De oefentherapeut kijkt bij kinderen of er sprake is van ‘niet willen’ slapen of van ‘niet kunnen’ slapen. Soms is het probleem van grenzen stellen en een andere keer is er sprake van overprikkeling en onrust. Er wordt gekeken naar de slaapvoorwaarden en naar de onderliggende factor van het slaapprobleem.

Schermafbeelding 2022-07-07 om 12.51.24.png

SENSORISCHE INFORMATIEVERWERKINGSPROBLEMATIEK

Omdat er veel verschillende zintuigen zijn, die bij iedereen anders werken, is het lastig om een sensorisch informatieverwerkingsprobleem te herkennen. De hulpvraag van het kind en zijn omgeving (ouders, school) staat centraal in de behandeling en is altijd in nauw overleg met degenen die bij de hulpvraag betrokken zijn. Na een uitgebreid sensomotorische informatieverwerkingsonderzoek wordt bekeken of er sprake is van een disbalans in de verwerking van de zintuiglijke informatie.


De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van een kind spelenderwijs te vergroten zodat het kind beter functioneert in zijn omgeving. De therapeut zorgt ervoor dat het kind tijdens het spel de juiste sensorische informatie opdoet en kan verwerken, zodat het kind op een juiste manier kan reageren. Het doel is verandering te brengen in de manier waarop het zenuwstelsel van het kind de sensorische informatie organiseert, zodat het kind beter in staat is tot interactie met de wereld om hem heen.

Kinderoefentherapie: Informatie
bottom of page