top of page
Groepsopdracht op basisschool

INFORMATIE SCHOLEN

Informatie scholen: Welkom

TOTAAL ONTWIKKELING KINDEREN

De totaal ontwikkeling van kinderen bestaat uit vier gebieden; motorische, cognitieve, sociaal-emotionele en taalontwikkeling. Voor een optimale ontwikkeling zijn een aantal voorwaarden nodig; een kind moet zich veilig voelen en letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen om te exploreren.


Ieder kind wil ontwikkelen en dat doet op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo en op basis van aanleg en temperament. Veel vaardigheden worden aangeleerd door te spelen. Activiteiten en/of materialen dienen aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind en uitdagen om grenzen te verleggen en te ontdekken. De ontwikkeling van kinderen heeft een positieve stimulans nodig.

Soms gaat de ontwikkeling niet vanzelf en ontstaan er problemen. Gevolgen hiervan zijn bijv:

  • motorische achterstand

  • een lager zelfbeeld

  • minder deelnemen aan sociale activiteiten

  • emotionele problemen, angststoornissen en/of depressies

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan een goede fysieke, motorische en emotionele ontwikkeling. Uit onderzoek is gebleken dat een gebrek hieraan een negatieve invloed heeft op de (school)prestaties. 

MOON-therapie kijkt naar de totaal ontwikkeling van het kind om te ontdekken op welke gebieden de hulpvraag zich (allemaal) afspeelt. De begeleiding wordt hier op afgestemd om het kind optimaal te laten ontplooien en zo verder kan ontwikkelen. Het traject wordt op maat aangeboden afgestemd op de hulpvraag middels kinderoefentherapie, psychomotorische therapie en/of groepstraining.

Informatie scholen: Over therapie

PROTOCOL BINNEN ONDERWIJSINSTELLING

Dit protocol beschrijft de eisen en voorwaarden die gelden voor kinderoefen- en psychomotorische therapeuten werkzaam in een onderwijsinstelling. Download onderstaand bestand voor alle informatie rondom dit protocol.

Informatie scholen: Bestanden
bottom of page